بهداشت محیط و حرفه ای بهداشت محیط و حرفه ای
مسئول واحد
شرح وظایف
کارشناسان

مسئول واحد


نام و نام خانوادگی:مرتضی شهرکی سعادتی

 

سمت:کارشناس مسئول بهداشت محیط

 

مدرک تحصیلی:کارشناسی 

 

سابقه خدمت:10سال 

 

تلفن:35338463

 

آدرس:چابهار.چهارراه پمپ بنزین دولتی،شبکه و مرکز بهداشت شهرستان چابهار_ستاد مرکزی

کارشناسان


لیست پرسنل ستادی واحد بهداشت محیط و حرفه ای

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

تلفن تماس

1

مرتضی شهرکی سعادتی

کارشناس مسئول بهداشت محیط

کارشناسی

35338463

2

آرش ستوده

کاردان    بهداشت محیط

کاردانی

35338463

3

محمد رضا سارانی

کارشناس  بهداشت محیط

کارشناسی

35338463

4

زهره رستمی

کارشناس  بهداشت محیط

کارشناسی

35338463

5

زینب دارابی

کارشناس  بهداشت محیط

کارشناسی

35338463