1396/12/19
تشکیل کار گروه فرعی و آغاز مانور بسیج سلامت نوروزی در شهرستان چابهار
تشکیل کار گروه فرعی و آغاز مانور بسیج سلامت نوروزی در شهرستان چابهار
تشکیل کار گروه فرعی و آغاز مانور بسیج سلامت نوروزی با حضور مدیر شبکه ،ریاست مرکز بهداشت ،مسؤل واحد بهداشت محیط و بازرسان سلامت محیط
1396/12/08
بازدید و نظارت مدیران شبکه بهداشت و درمان چابهار بر روند اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال
بازدید و نظارت مدیران شبکه بهداشت و درمان چابهار بر روند اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال
1396/12/06
آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان چابهار
آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان چابهار
1396/12/01
برگزاری همایش مدارس مروج سلامت در مرکز بهداشت شهرستان چابهار
برگزاری همایش مدارس مروج سلامت در مرکز بهداشت شهرستان چابهار
1396/11/22
حضور پرشور کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار در راهپیمایی 22 بهمن
حضور پرشور کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار در راهپیمایی 22 بهمن
1396/11/21
برگزاری دومین کارگاه آموزشی مدیریت بحران استان در شهرستان چابهار
برگزاری دومین کارگاه آموزشی مدیریت بحران استان در شهرستان چابهار
1396/11/02
ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار مبارکباد
ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار مبارکباد