• شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار

  بیشتر

 • آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در روستای کمب شهرستان چابهار

  آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در روستای کمب شهرستان چابهار

  آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در روستای کمب شهرستان چابهار

  بیشتر

 • نشست منطقه اي داوطلبان سلامت با حضور قائم مقام معاون بهداشت ورئيس مركز مديريت شبكه هاي وزارت بهداشت ومعاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در چابهار برگزار شد

  همایش داوطلبین سلامت در چابهار برگزار شد

  نشست منطقه اي داوطلبان سلامت با حضور قائم مقام معاون بهداشت ورئيس مركز مديريت شبكه هاي وزارت بهداشت ومعاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در چابهار برگزار شد

  بیشتر

 • بازديد قائم مقام معاون بهداشت ورئيس مركز مديريت شبكه هاي وزارت بهداشت از مراكز بهداشتي ودرماني چابهار

  بازديد از مراكز بهداشتي ودرماني چابهار

  بازديد قائم مقام معاون بهداشت ورئيس مركز مديريت شبكه هاي وزارت بهداشت از مراكز بهداشتي ودرماني چابهار

  بیشتر